Monika Topková z dm drogerie markt


Monika Topková z dm drogerie markt: 

Ze spolupráce s VŠTE jsme nadšení!

Před třemi lety začala spolupracovat Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) se společností dm drogerie markt. Cílem byly praxe studentů školy v českobudějovické centrále společnosti. Vedoucí oddělení Rozvoje organizace dm drogerie markt Monika Topková připouští, že zpočátku panovaly ve společnosti obavy, zda bude pro studenty dostatek prostoru jak časového, tak i pro zapojení do reálného pracovního prostředí. Nakonec se ukázalo, že je spolupráce pro obě strany velmi přínosná.

Proč jste se rozhodli pro kooperaci s VŠTE?

Líbilo se nám, že její studenti mají povinnou tříměsíční praxi. To je již dostačující doba, během které se mohou podívat do zákulisí dm. Během těch tří měsíců si u nás vyzkoušejí řadu činností, postupně se seznamují s prací na různých odděleních a již během této doby mohou pracovat na reálných úkolech.

Jaké úkoly dostávají?

Od začátku spolupracují na úkolech, které u nás mají administrativní nebo odborné pracovnice. Každá stážistka má příležitost začít na recepci, naučí se vyřizovat telefonní hovory, uvádět návštěvy i připravit jednání. I to je důležité, protože díky tomu se rychle odbourají obavy z komunikace a seznámí se i s firemní kulturou. Když přejdou na dané oddělení, mohou se podílet na konkrétních činnostech a dostanou se více k odborným úkolům. Podílejí se na přípravách seminářů, pomáhají s administrativou, zúčastňují se porad pracovních týmů. Komunikují s našimi spolupracovníky v prodejnách dm, mají vlastní e-mailovou adresu a díky tomu naplno pronikají do toho, co se kde dělá. Zpětná vazba z oddělení, ve kterých studentky působily, je velmi pozitivní. Pro naše spolupracovníky na centrále jsou skutečně vítanou pomocí. 

Dříve jste s praxemi neměli zkušenost?

Vůbec ne. Před spoluprací s VŠTE jsme nevěděli, jak se k praxím postavit… Obávali jsme se, že na stážistky nebudeme mít dostatek času a naopak, že nás bude péče o ně zdržovat od denních úkolů. Ukázalo se ale, že je to mýtus, který jsme s VŠTE zrušili. Všichni ve společnosti zjišťují, že jsou pro nás stážisti výraznou pomocí. Čas, který jim na počátku věnujeme, se nám vždy vrátí. Jsou i další školy, které žádají o praxi pro své studenty, avšak třeba pouze na 14 dnů. To je prostě příliš málo. Studenti sice něco poznají, ale nic výrazného jim to nepřinese. Během těch tří měsíců už studenti mají pocit, že jsou skutečně začleněni do týmu. Někteří za sebou mají úkoly, které zvládli samostatně od začátku do konce. A to je právě výsledkem naší spolupráce při jejich nástupu a délkou praxe.

Jaké je podle vás největší pozitivum spolupráce dm drogerie markt a VŠTE z hlediska studentů?

Jsme velká společnost, takže díky tomu poznají, jak to funguje ve společnosti, která má takřka tři tisíce zaměstnanců a působí po celé České republice. Kromě samotné praxe jim nabízíme i různá vzdělávání – v oblasti IT, prezentační dovednosti, semináře pro nové spolupracovníky… Jsme rádi, když se účastní seminářů, protože poznají hodně nových kolegů a lépe proniknou do souvislostí v dm. Tím největším benefitem ale je, že mezi nimi můžeme v budoucnu najít nové spolupracovníky. Jak tomu bylo právě hned v prvním roce spolupráce, kdy u nás stážistka Denisa nastoupila hned po státnicích na vytoužené místo ve finanční účtárně. I v loňském roce naše stážistky projevily zájem po ukončení studia pracovat v dm a díky výborně fungující spolupráci postupně všechny získaly pracovní nabídky. 

Kdo se o studenty na praxi stará?

Každá praktikantka má svého kouče, který zodpovídá za to, aby jí byla předána a vysvětlena její práce a konkrétní úkoly. Zároveň se na něj může obrátit kdykoliv by si nebyla ničím jistá, potřebovala by poradit apod. 

Jednoduše řečeno, díky praxi si vychováváte možné budoucí kolegy a kolegyně…

Přesně tak. Pokud se pak student zúčastní výběrového řízení v dm, je o krok napřed před ostatními a obě strany již vědí, do čeho jdou.  

Bavíme se celou dobu o dívkách, ale co chlapci? Mohou se u vás také ucházet o praxi?

Samozřejmě. Momentálně jsou u nás jen dívky, ale praxi v dm mohou realizovat i chlapci. Jsme centrálou pro celou Českou republiku, a tak můžeme nabídnou místo v IT oddělení, stejně tak bychom pro ně našli využití v marketingu, v PR nebo v nákupu. 

Poznají během praxe samotné prodejny dm?

Ano, praxe v prodejně je pro každého nového spolupracovníka velice důležitá. I studenti to tedy zažijí a poznají, jak jsou činnosti, které dělají na centrále, provázané až k samotným zákazníkům. Je to důležité, protože pak studenti vědí, jak rychle je potřeba řešit jakýkoliv problém, který může nastat.  

S VŠTE ale nespolupracujete jen na praxích…

Je to tak. Naše propojení je stále širší. Na VŠTE proběhla přednáška na marketingové téma, kterou přednášela kolegyně, vedoucí skupiny komunikace 1 z oddělení Marketing & Nákup. V tomto tématu plánujeme pokračovat, chystáme workshop pro studenty přímo u nás na centrále. Spolupráce s VŠTE je v mnoha ohledech velkým přínosem a my jsme ze studentů nadšení.

Václav Votruba


Kategorie:

Naše příběhy